GLOBINO (GENEL)

Allrestaurants - GLOBINO - Kiev, UKRAYNA

Adres: Center, Kiev, UKRAYNA
Telefon: +380536524504 Hareketli: * Faks: *
Web Sitesi: http://ru.globino.ua/ Email: *

EN:
Having combined lost traditions and recipes with new technologies, the company that started form a small slaughter house has grown into a biggest player that dictates new tendencies in production of meat and milk products for the entire domestic market.

As on today vertically integrated Globino Group of Companies include the enterprises that provide closed production cycle starting from construction to production and production sale.

Production capacities increase and modernization, alongside with effective management provides stable development and have already propelled the corporation to the top of the domestic food products market. Constantly making broader the production assortment of Globino brand, Globino Group of Companies as well enlarges the scope of its activities cultivating foreign markets.

Production of Meat Plant “Globino” and Butter Making Factory is the main priority of Globino Group of Companies; it is recognized by both customers and professionals in this industry and was awarded more than 30 medals and diplomas certifying its perfect quality.

UA:
Зумівши об’єднати забуті традиції та рецептури з новими технологіями, компанія виросла з невеликої бійні в найбільшого гравця, який визначає нові тенденції у виробництві м’ясомолочної продукції всього вітчизняного ринку.

У вертикально інтегровану структуру групи компаній «Глобино» на сьогоднішній день входять підприємства, які забезпечують замкнутий виробничий цикл від будівництва об’єктів до виробництва і продажу готової продукції.

Збільшення та модернізація виробничих потужностей у поєднанні з ефективним менеджментом забезпечують сталий розвиток і вже вивели корпорацію в лідери вітчизняного продовольчого ринку. Постійно розширюючи асортимент продукції під ТМ «Глобино», група компаній також укрупнює і масштаби своєї діяльності, засвоюючи зарубіжні ринки.

Продукція «Глобинського м’ясокомбінату» і «Глобинського маслозаводу» отримала визнання споживачів і професіоналів галузі, завоювала більше 30 медалей і дипломів, які підтверджують її бездоганну якість – головний пріоритет групи компаній.

RU:
Сумев объединить забытые традиции и рецептуры с новыми технологиями, компания выросла из небольшой бойни в крупнейшего игрока, диктующего новые тенденции в производстве мясомолочной продукции всему отечественному рынку.

В вертикально интегрированную структуру группы компаний «Глобино» на сегодняшний день входят предприятия, обеспечивающие замкнутый производственный цикл от строительства объектов до производства и продажи готовой продукции.

Увеличение и модернизация производственных мощностей наряду с эффективным менеджментом обеспечивают устойчивое развитие и уже вывели корпорацию в лидеры отечественного продовольственного рынка. Постоянно расширяя ассортимент продукции под ТМ «Глобино», группа компаний также укрупняет и масштабы своей деятельности, осваивая зарубежные рынки.

Продукция «Глобинского мясокомбината» и «Глобинского маслозавода» получила признание потребителей и профессионалов отрасли, завоевала более 30 медалей и дипломов, подтверждающих ее безупречное качество – главный приоритет группы компаний.

Allrestaurants - GLOBINO - Kiev, UKRAYNA Allrestaurants - GLOBINO - Kiev, UKRAYNA Allrestaurants - GLOBINO - Kiev, UKRAYNA Allrestaurants - GLOBINO - Kiev, UKRAYNA Allrestaurants - GLOBINO - Kiev, UKRAYNA
x
X