KMETIJA STRUCELJ (GENERAL)

Allrestaurants - KMETIJA STRUCELJ - Gradac, ESLOVENIA

Dirección: Griblje 6, 8332 Gradac, ESLOVENIA
Teléfono: +38641896539 Móvil: * Fax: *
Página Web: http://kmetijastrucelj.si E-Mail: *

Kmetija Antona Štruclja se nahaja v Gribljah 6 v občini Črnomelj, ki spada v obmejno območje in območje z omejenimi dejavniki za kmetijsko pridelavo. Kmetija je vključena v program integrirane pridelave. Na kmetiji se ukvarjamo s prirejo mleka in rejo telic za remont črede. Glavna dejavnost na kmetiji je prireja mleka, po količini oddanega mleka je naša kmetija med največjimi v Beli krajini. Mleko prodajamo preko KZ KRKA Ljubljanskim mlekarnam. Na kmetiji se že od nekdaj ukvarjamo s kmetovanjem, leta 1968 smo se odločili, da si bomo mesečni dohodek ustvarjali izključno s kmetijsko dejavnostjo. Do leta 1985 smo se ukvarjali s pitanjem prašičev, rejo mladega pitanega goveda, pridelavo krompirja in prirejo mleka. V tem času smo imeli manjše število krav molznic, število smo z leti postopoma povečevali in skladno zaradi več potrebnih površin za pridelavo osnovne krme jemali v zakup kmetijske površine. Leta 1990 smo se zaradi povečanja števila krav molznic in postopnega opuščanja ostalih dejavnosti odločili za izgradnjo novega hleva za 70 glav živine, nato smo k obstoječemu hlevu dogradili še prizidek z 22 ležišči. Leta 2005 smo k obstoječemu hlevu dozidali še nov hlev za 40 glav živine, ter leta 2012 še hlev za 52 glav živine. Leta 2006 smo k hlevu dozidali tudi novo molzišče z 12 enotami, ki pa smo ga leta 2012 zamenjali z robotom za molžo.

Allrestaurants - KMETIJA STRUCELJ - Gradac, ESLOVENIA Allrestaurants - KMETIJA STRUCELJ - Gradac, ESLOVENIA Allrestaurants - KMETIJA STRUCELJ - Gradac, ESLOVENIA Allrestaurants - KMETIJA STRUCELJ - Gradac, ESLOVENIA Allrestaurants - KMETIJA STRUCELJ - Gradac, ESLOVENIA
x
X