LACI (GENERAL)

Allrestaurants - LACI - Riga, LETONIA

Dirección: Benuzu-Skaugi, Piņki post office, Babite Parish, Riga, LETONIA
Teléfono: +37166047555 Móvil: * Fax: *
Página Web: http://laci.lv/ E-Mail: *

RU:
Здесь все немного по-другому. Основательнее. Если уж местные что-то делают, то так, как столетия назад – по-настоящему и искренне. С сердцем, душой, разумом и сами своими руками.
Когда мастер «Лачи» берется за выпечку хлеба, он долго зреет. Потому что здесь для выпечки хлеба нужно вдохновение. Так же, как в воспитании детей – нужно немного взять себя в руки, немного отречься от себя. И всего себя посвятить лишь одному – творчеству. В «Лачи» тесто заквашивают в настоящих деревянных квашнях, месят руками и формируют буханку хлеба, похлопывая по ней, проверяя, достаточно ли хлеб хорош. Чувствуют каждую шероховатость, видят, откуда пришло каждое зернышко, старался ли крестьянин, как подобает, выращивая его. В «Лачи» хлеб пекут в настоящей дровяной печи. Дрова укладывают таким образом, чтобы у каждой буханки хлеба бочок был нагрет, корочка обласкана, а серединка захвачена. Зоркий мастер сидит рядом и ждет, когда печь нагреется настолько, насколько надо.
Когда хлеб испечется, когда станет достаточно ароматным и вкусным, чтобы украсить твой стол.
Рецепт, по которому пекут, искали по городам и весям. У избранного для выпечки хлеба мастера широкая душа и старательные руки.
Все естественное и настоящее. От всей души.
Здесь и правда живут счастливые буханки. Кто их ест, становится счастливее.
Потому что чувства, ласку и заботу не скроешь.
Не скроешь, и все.

EN:
Things happen a bit differently here. More thoroughly. If the people here do something, then they do it like it was done centuries ago – for real and sincerely. With their hearts, souls, minds and their own hands.
When a Lāči master gets ready to bake bread, he spends a long time preparing because you need inspiration to bake bread. It's like raising a child – you have to get a hold of yourself and step back from yourself a bit.
And you have to put everything into one thing. Into creation.
At Lāči, dough is leavened in real wooden troughs; it's kneaded by hand and formed into loaves which are patted to see if they're ready. Each bump is felt and each grain is inspected to see if the farmers have put their all into growing them. Lāči bread is baked in a real wood-stove. The wood is arranged so each loaf of bread has its sides warmed, its crust loved and its centre attended to. The masters sit and watch like hawks and wait – wait for the mouth of the oven to be exactly as hot as it needs to be.
For the bread to be baked, for it to be aromatic and delicious enough to be brought to you.
The recipe used to bake bread was searched for far and wide. The master who bakes bread is chosen for his big heart and skilled hands.
Everything is natural and real. From the heart.
This truly is a place for happy loaves. And when you eat them, you become happy, too.
Because those feelings, love and care cannot be hidden.
And that's that.

LV:
Vienā skaistā stāstā...
Te lietas notiek mazliet savādāk. Pamatīgāk.
Ja šejienieši ko dara, tad tā, kā pirms gadu simtiem – pa īstam un patiesi. Ar sirdi, dvēseli, prātu un paši savām rokām.
Kad Lāču meistars ņemas cept maizi, viņš ilgi briest. Jo tur vajag iedvesmu – lai ceptu maizi. Tas ir kā meistarot bērnus – mazliet jāsaņemas, mazliet jāatsakās no sevis.
Un viss jāvelta tikai vienai lietai. Radīšanai.
Lāčos mīklu raudzē īstās koka abrās, mīca ar rokām un veido maizes kukulīti, pārbauda – uzpliķē, vai ir gana labs. Jūt katru negludumu, redz, no kurienes katrs grauds ir nācis, vai zemnieks to audzējot gana centies.
Maize Lāčos tiek cepta īstā, ar malku kurinātā krāsnī. Malka tiek kārtota tā, lai katram maizes kukulītim sāniņš ir sasildīts, garoziņa samīļota un viducītis pieķerts. Meistars ar vanaga aci sēž blakus un gaida - kad krāsns mute būs tuč tuč tik karsta, kā vajag.
Kad izcepsies, kad būs gana smaržīgs un gards, lai celtu Tev galdā.
Tā recepte, pēc kuras cep, ir meklēta tuvu un tālu.
Tas meistars, kas cep maizi, ir nolūkots ar sevišķi lielu sirdi un raženām rokām.
It viss ir dabīgs un īsts. No sirds.
Šeit patiešām dzīvo laimīgi kukulīši. Kas tos ēd, top laimīgs.
Jo tās jūtas, mīļumu un rūpību jau nevar noslēpt.
Nevar un viss.

Allrestaurants - LACI - Riga, LETONIA Allrestaurants - LACI - Riga, LETONIA Allrestaurants - LACI - Riga, LETONIA Allrestaurants - LACI - Riga, LETONIA Allrestaurants - LACI - Riga, LETONIA
x
X