RESTAURANTS - EUROPEAN FOOD - ARMENIA

Allrestaurants - AKUNKI DRAKHT - Akunk, ARMENIA

AKUNKI DRAKHT (EUROPEAN FOOD)

Address: Kotayk Marz, Akunk, ARMENIA
Phone: +37493825550 Mobile: * Fax: *
Website: http://akunkidrakht.am/ Email: *

AM:Դա շատ լավ վայր է, լավ ուտեստներով եւ մթնոլորտով: Դուք պետք է փորձեք ձեր հատուկ ճաշատեսակներ: Այն թանկ չէ զբոսաշրջիկների համար: Մեր բարեկամական անձ...

Allrestaurants - AKUNKI DRAKHT - Akunk, ARMENIA Allrestaurants - AKUNKI DRAKHT - Akunk, ARMENIA Allrestaurants - AKUNKI DRAKHT - Akunk, ARMENIA Allrestaurants - AKUNKI DRAKHT - Akunk, ARMENIA Allrestaurants - AKUNKI DRAKHT - Akunk, ARMENIA
Rate The Restaurant: (-/-)
Allrestaurants - PANDOK - Yerevan, ARMENIA

PANDOK (EUROPEAN FOOD)

Address: 7 Paronyan St, 0015 Yerevan, ARMENIA
Phone: +37410600006 Mobile: * Fax: *
Website: http://pandokyerevan.com/ Email: *

AM:Ուրախ ենք հյուրընկալել Ձեզ «Պանդոկ Երևանի» գեղեցիկ սրահներում, որտեղ Ձեզ է սպասում գնի, որակի և սպասարկման հիանալի համադրությամբ համեմված անզուգակա...

Allrestaurants - PANDOK - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - PANDOK - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - PANDOK - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - PANDOK - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - PANDOK - Yerevan, ARMENIA
Rate The Restaurant: (-/-)
Allrestaurants - MOZAIC SKY - Yerevan, ARMENIA

MOZAIC SKY (EUROPEAN FOOD)

Address: Khorenatsi st., 0010 Yerevan, ARMENIA
Phone: +37411770990 Mobile: * Fax: *
Website: http://mozaic.am Email: *

MOZAIC SKY RESTAURANT Is a perfect place for personal and business meetings, family celebrations and romantic dates. It is also an ideal corner for th...

Allrestaurants - MOZAIC SKY - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - MOZAIC SKY - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - MOZAIC SKY - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - MOZAIC SKY - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - MOZAIC SKY - Yerevan, ARMENIA
Rate The Restaurant: (-/-)
Allrestaurants - LAVASH. - Yerevan, ARMENIA

LAVASH. (EUROPEAN FOOD)

Address: Tumanyan St., 21, 0001 Yerevan, ARMENIA
Phone: +37410608800 Mobile: * Fax: *
Website: http://lavash.restaurant/ Email: *

Lavash restaurant is the third business initiative undertaken by Yeremyan Projects, presenting Armenian cuisine in an innovative and modern way. The f...

Allrestaurants - LAVASH. - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - LAVASH. - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - LAVASH. - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - LAVASH. - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - LAVASH. - Yerevan, ARMENIA
Rate The Restaurant: (-/-)
Allrestaurants - SHEREP - Yerevan, ARMENIA

SHEREP (EUROPEAN FOOD)

Address: Amiryan St., 1, 0010 Yerevan, ARMENIA
Phone: +37410600880 Mobile: * Fax: *
Website: http://sherep.restaurant Email: *

Opened on November 10, 2017 on Amiryan street 1, "Sherep" is the first restaurant in Armenia with an open and large kitchen, due to which the visitor ...

Allrestaurants - SHEREP - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - SHEREP - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - SHEREP - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - SHEREP - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - SHEREP - Yerevan, ARMENIA
Rate The Restaurant: (-/-)
x
X