RESTAURANTS - AMERICAN FOOD - ARMENIA

Allrestaurants - CACTUS - Yerevan, ARMENIA

CACTUS (AMERICAN FOOD)

Address: Mashtots Avenue 42, Yerevan, ARMENIA
Phone: +37410539939 Mobile: * Fax: *
Website: http://cactus.am Email: *

Having been once to Mexico, one wants to be back there again. The fierce heat of the sun, desert and prickly cacti are not the only highlights of the ...

Allrestaurants - CACTUS - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - CACTUS - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - CACTUS - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - CACTUS - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - CACTUS - Yerevan, ARMENIA
Rate The Restaurant: (4/-)
Allrestaurants - FLORENCE - Yerevan, ARMENIA

FLORENCE (GENERAL)

Address: 64/2 Barbuse Street, Yerevan, ARMENIA
Phone: +37410320472 Mobile: * Fax: *
Website: http://florence.am Email: *

Florence Restaurant is the place of modern and high level traditions. Grate big hall for luxury event organization and many of wonderful designed VIP ...

Allrestaurants - FLORENCE - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - FLORENCE - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - FLORENCE - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - FLORENCE - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - FLORENCE - Yerevan, ARMENIA
Rate The Restaurant: (-/-)
Allrestaurants - BEATLES - Yerevan, ARMENIA

BEATLES (GENERAL)

Address: Pushkina str. 60, Yerevan, ARMENIA
Phone: +37410522023 Mobile: * Fax: *
Website: http://beatles.am Email: *

Some of our main goals include developing and increasing the interest and involvement of our local bands in performing Beatles live as well as stayin...

Allrestaurants - BEATLES - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - BEATLES - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - BEATLES - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - BEATLES - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - BEATLES - Yerevan, ARMENIA
Rate The Restaurant: (-/-)
Allrestaurants - GARNITOUN - Garni, ARMENIA

GARNITOUN (GENERAL)

Address: Marzpetuni 8, Garni, ARMENIA
Phone: +37491202757 Mobile: * Fax: *
Website: http://garnitoun.am Email: *

“GarniToun” is a hotel and a restaurant complex that offers modern and comfortable leisure facilities for its guests all year around. We are locate...

Allrestaurants - GARNITOUN - Garni, ARMENIA Allrestaurants - GARNITOUN - Garni, ARMENIA Allrestaurants - GARNITOUN - Garni, ARMENIA Allrestaurants - GARNITOUN - Garni, ARMENIA Allrestaurants - GARNITOUN - Garni, ARMENIA
Rate The Restaurant: (-/-)
Allrestaurants - KATSA - Yerevan, ARMENIA

KATSA (GENERAL)

Address: Mesrop Mashtots Avenue 5A, Yerevan, ARMENIA
Phone: +37495536161 Mobile: * Fax: *
Website: http://fb.com/katsarestaurant/ Email: *

Կաթսան ներկայացնում է հայկական և վրացական խոհանոցի ամենահայտնի ուտեստները նորովի ու տարբերվող համով: Ռեստորանի հյուրընկալ մթնոլորտում կարող եք վայելե...

Allrestaurants - KATSA - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - KATSA - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - KATSA - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - KATSA - Yerevan, ARMENIA Allrestaurants - KATSA - Yerevan, ARMENIA
Rate The Restaurant: (-/-)
x
X