STOLS VIDDA (GENERAL)

Allrestaurants - STOLS VIDDA - Valdres, NORWAY

Address: Øygarden, Håvrudvegen 73, Valdres, NORWAY
Phone: +4791144997 Mobile: * Fax: *
Website: http://stolsvidda.com/ Email: *

”Stølsvidda” er en familiebedrift med utgangspunkt i et fjellgardsbruk mellom Strandefjorden og Stølsvidda i Valdres. Vi mener at jordbruk og husdyrbruk i fjellområdene er framtidsretta, og at det er viktig å produsere mat på norske ressurser. Vi liker å vite på hvilke bord dyra våre havner, og vil gjøre det enkelt å handle mat rett fra bonden. På vår egen gard driver vi kretsløpsjordbruk der ulike dyreslag pleier hverandres beiter. Grisen brukes til jordarbeid og gjødsling av områder til oppdyrking. På nydyrkingsfeltene sår vi gras som skal bli vinterfôr til sauen. Når graset er slått kan grisen spise etterveksten.

Allrestaurants - STOLS VIDDA - Valdres, NORWAY Allrestaurants - STOLS VIDDA - Valdres, NORWAY Allrestaurants - STOLS VIDDA - Valdres, NORWAY Allrestaurants - STOLS VIDDA - Valdres, NORWAY Allrestaurants - STOLS VIDDA - Valdres, NORWAY
x
X