ROROSMEIERIET (GENERAL)

Allrestaurants - ROROSMEIERIET - Røros, NORWAY

Address: Sollihagaen 2, 7374 Røros, NORWAY
Phone: +4772413500 Mobile: * Fax: *
Website: http://rorosmeieriet.no Email: *

Rørosmeieriet as ble stiftet 5. januar 2001 for å videreføre drift i anlegget til tidligere TINE Midt-Norge på Røros. Selskapet er eid av Økomat Røros BA, Stratell AS, Sandkjernan Utbygging, tidligere og nåværende ansatte og styremedlemmer, Tine og Investron AS.
Vi befinner oss i en region med lange meieritradisjoner. Norges første andelsmeieri, Rausjødalen, ligger i Tolga i Rørostraktene.
Anlegget vårt på Røros er fra 1970 og ble bygd av Røros Meieri A/L. Lokalene er ombygd flere ganger for å tilfredsstille næringsmiddel-teknologiske krav.
Rørosmeieriet tilbyr økologisk mat av høy kvalitet gjennom industrialisert håndverksproduksjon, med utspring i rike mattradisjoner og gode råvarer fra Røros-traktene.

Allrestaurants - ROROSMEIERIET - Røros, NORWAY Allrestaurants - ROROSMEIERIET - Røros, NORWAY Allrestaurants - ROROSMEIERIET - Røros, NORWAY Allrestaurants - ROROSMEIERIET - Røros, NORWAY Allrestaurants - ROROSMEIERIET - Røros, NORWAY
x
X