JAZ (CATERING)

Allrestaurants - JAZ - Nove Mesto nad Vahom, SLOVAKIA

Address: Rybarska 1, 915 01 Nove Mesto nad Vahom, SLOVAKIA
Phone: +421327717061 Mobile: * Fax: *
Website: http://jaz.sk Email: *

The company RM Gastro - JAZ Ltd. is a trading company that operates in the domestic market since 1996. Its main focus is sales, installation and servicing of equipment and accessories for professional gastronomy and práčovníctvo. Among the main customers include hotels, guesthouses, restaurants, bars, bistros, pastry shops, pastry production, butcher and specialty shops, hospital, school kitchens, canteens, public catering facilities, retirement homes and social housing services ...

Spoločnosť RM Gastro - JAZ s.r.o. je obchodná firma, ktorá pôsobí na domácom trhu od roku 1996. Jej hlavným zameraním je predaj, montáž a servis zariadení a doplnkov pre profesionálnu gastronómiu a práčovníctvo. Medzi hlavných zákazníkov patria hotely, penziony, reštaurácie, bary, bistrá, cukrárne, pečivárne, mäsiarstva a špecializované obchody, nemocnice, školské kuchyne, závodné kuchyne, prevádzky verejného stravovania, domovy dôchodcov a domovy sociálnych služieb...

Allrestaurants - JAZ - Nove Mesto nad Vahom, SLOVAKIA Allrestaurants - JAZ - Nove Mesto nad Vahom, SLOVAKIA Allrestaurants - JAZ - Nove Mesto nad Vahom, SLOVAKIA Allrestaurants - JAZ - Nove Mesto nad Vahom, SLOVAKIA Allrestaurants - JAZ - Nove Mesto nad Vahom, SLOVAKIA
x
X