MICEL (GENERAL)

Allrestaurants - MICEL - Plovdiv, BULGARIA

Address: Georgi Benev 3, 4003 Plovdiv, BULGARIA
Phone: +35932969140 Mobile: * Fax: *
Website: http://micel-bg.com/ Email: *

“Мицел” ООД е основана през 2004 г. от дипл. инж - технолог Величко Спасов и дипл. инж - технолог Красимир Ангелов. И двамата сме завършили ВИХВП – Пловдив (Университет по хранителни технологии) - специалност биотехнология. Фирмата развива дейност в две направления – биотехнологична лаборатория и лаборатория за производство на гъбен мицел.
Биотехнологичната лаборатория е оборудвана с модерна техника. В нея работят висококвалифицирани специалисти. Работата е насочена в две направления - подобряване качеството на съществуващи и разработване на нови технологии в областа на биотехнологиите.

Нашата фирма е лидер в производството на гъбен мицел. Уникалната технология по която се произвежда мицела е събрала в себе си най-новите научни постижения в областа на микологията. Ние работим съвместно с белгийските фирми “Mycelia” като доствчик на производствените щамове за гъбен мицел и “SACO2” като доставчик на специализирани торби, снабдени с микрфилтри, като опаковка за гъбният мицел.

Allrestaurants - MICEL - Plovdiv, BULGARIA Allrestaurants - MICEL - Plovdiv, BULGARIA Allrestaurants - MICEL - Plovdiv, BULGARIA Allrestaurants - MICEL - Plovdiv, BULGARIA Allrestaurants - MICEL - Plovdiv, BULGARIA
x
X