KURŠU ZEME (GENERAL)

Allrestaurants - KURŠU ZEME - Riga district, LATVIA

Address: Rigas 2 Piņki, Riga district, LATVIA
Phone: +37167914740 Mobile: * Fax: *
Website: http://kursuzeme.lv/ Email: *

RU:
Торговые марки «Рижский Янтарь» и «Kurland Food» являются запатентованной собственностью производственной фирмы ООО «Куршу Земе».
ООО «Куршу Земе» основано в 2000 году на основе частного капитала, фирме принадлежат два завода в Латвии. С момента своего основания и по настоящее время фирма является производителем консервов из рыбы и морепродуктов, а также консервов из мяса и птицы.
История нашей фирмы начиналась с производства 3 видов консервов. Каждый год вкладывались средства в расширение и модернизацию производства. В настоящий момент ассортимент выпускаемой нашей фирмой продукции составляет более 120 наименований.
Высокое качество продукции достигается, в том числе и прямыми закупками сырья у лучших производителей по всему миру.
Строгие нормы контроля качества сырья и продукции, внешний дизайн и упаковка высокого стандарта, постоянный контроль вкусовых качеств произведённой продукции, внедрение новых технологических процессов позволили ООО «Куршу Земе» и принадлежащим нам торговым маркам «Рижский Янтарь» и «Kurland Food» добиться узнаваемости и успехов как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
В наших планах дальнейшее увеличение объёма производства, а также ассортимента выпускаемой продукции.
Мы стараемся идти в ногу со временем! Мы ценим своих старых партнёров по всему миру и приглашаем к сотрудничеству новых!

EN:
Trademarks „Amber of Riga” and „Kurland Food” are patented property of the producing company „Kursu Zeme” Ltd.
„Kursu Zeme” Ltd. was established in year 2000 on basis of private share capital. Currently the company owns two factories in Latvia. Since the day of its foundation our company has been producing canned fish and seafood products, as well as canned meat and poultry products.
At the very beginning we started with a production of only 3 kinds of canned products. Each year there have been investments made to expand and develop the production. At the moment the assortment of our products consists of more than 120 positions.
High quality of our products is reached by direct purchase of raw materials from the best suppliers all over the world. There are strict standards applied to the quality control of raw materials, ready production and its packing and design. Regular control of taste qualities of ready products and continuous introduction of new technologies allow our company „Kursu Zeme” Ltd. and our proprietary brands „Amber of Riga” and „Kurland Food” reach the recognition and success in local market as well as throughout the internation market. Our future plans involve further expansion of production volumes and variety of assortment. We always try to go along with the time! We appreciate our longstanding partners wordwide and new partners are very welcome!

LV:
Tirdzniecības zīmes „Rīgas Dzintars” un „Kurland Food” ir ražošanas uzņēmuma SIA „Kuršu Zeme” patentēts īpašums. SIA „Kuršu Zeme” ir dibināta 2000.gadā uz privāta kapitāla pamata. Uzņēmumam pieder divas ražotnes Latvijā. No dibināšanas brīža līdz pat šai dienai galvenie darbības virzieni ir konservu ražošana no zivīm, jūras veltēm un gaļas.
Mūsu uzņēmuma darbība sākās ar tikai 3 veidu konservu ražošanu. Katru gadu ieguldot līdzekļus ražošanas modernizācijā un paplašināšanā, šobrīd sortiments sastāv no vairāk kā 120 produkcijas veidiem.
Viens no līdzekļiem mūsu produkcijas augstas kvalitātes sasniegšanai ir izejvielu iepirkšana tieši no labākajiem ražotājiem no dažādām pasaules valstīm.
Izejvielu un gatavās produkcijas stingra kvalitātes kontrole, augstiem standartiem atbilstošs iepakojuma dizains un kvalitāte, gatavās produkcijas garšas īpašību pastāvīga kontrole un jaunu tehnoloģisko procesu ieviešana ir ļāvusi uzņēmumam SIA „Kuršu Zeme” un tirdzniecības zīmēm „Rīgas Dzintars” un „Kurland Food” sasniegt panākumus un kļūt atpazīstamiem kā vietējā tirgū, tā arī citās valstīs.
Mūsu nākotnes plāni saistās galvenokārt ar ražošanas apjoma palielināšanu un produkcijas sortimenta tālāku paplašināšanu.
Mēs vienmēr cenšamies iet kopsolī ar laiku! Mēs cienām savus esošos sadarbības partnerus visā pasaulē un aicinām uz sadarbību jaunus!

Allrestaurants - KURŠU ZEME - Riga district, LATVIA Allrestaurants - KURŠU ZEME - Riga district, LATVIA Allrestaurants - KURŠU ZEME - Riga district, LATVIA Allrestaurants - KURŠU ZEME - Riga district, LATVIA Allrestaurants - KURŠU ZEME - Riga district, LATVIA
x
X