DOBELES DZIRNAVNIEKS (GENERAL)

Allrestaurants - DOBELES DZIRNAVNIEKS - Riga district, LATVIA

Address: Spodribas 4 Dobele, Riga district, LATVIA
Phone: +37163723289 Mobile: * Fax: *
Website: http://dzirnavnieks.lv/ Email: *

RU:
Производство продовольственных товаров:
Производство всех видов муки и мучных смесей, различных зерновых хлопьев, манны, круп, перловой крупы, пищевых отрубей.

Фасовка:
Фасовка риса, гречки, фасоли, гороха и других продуктов.

Производство кормов для животных:
Производство и реализация полноценных кормов для животных, кормовых добавок, минеральных кормов, концентратов, премиксов и сырья для животных различных групп и возрастов.

Услуги:
Прием, очистка, сушка и хранение зерновых в значительных объемах.

Реализация:
Реализация произведенной, фасованной и складируемой продукции на территории Латвии и других стран, перевозка автомашинами или железнодорожным транспортом.

EN:
Food production processes:
The production of all types of flour and flour mixtures, flakes of different cereals, semolina, groats, pearl-barleys and food-grade bran.

Packing:
The packaging of rice, buckwheat, beans, peas and other products.

Animal feed production:
The production and sale of wholesome animal feed, supplementary fodder, mineral fodder, concentrates, premixes and raw materials for different ages and animal groups.

Services:
The provision of bulk grain storage, processing, cleaning and drying services.

Realization:
The export of products for wholesale which have been processed, packed and stored via road or rail transport.

LV:
Pārtikas preču ražošana:
Visa veida miltu un miltu maisījumu, dažādu graudaugu pārslu, mannas, putraimu, grūbu, pārtikas kliju ražošana.

Fasēšana:
Rīsu, griķu, pupiņu, zirņu un citu produktu fasēšana.

Dzīvnieku barības ražošana:
Pilnvērtīgu dzīvnieku barību, papildbarību, minerālbarību, koncentrātu, premiksu un izejvielu ražošana un realizācija dažādām dzīvnieku grupām un vecumiem.

Pakalpojumi:
Apjomīga graudaugu pieņemšana, attīrīšana, kaltēšana un uzglabāšana.

Realizācija:
Saražotās, safasētās un uzglabātās produkcijas realizācija Latvijā un citās valstīs, transportēšana ar auto vai dzelzceļa transportu.

LT:
Maisto prekių gamyba
Visų rūšių miltų ir miltų mišinių, įvairių grūdinių dribsnių, manų kruopų, kruopų, perlinių kruopų, sėlenų gamyba.

Fasavimas:
Ryžių, grikių, pupelių, žirnių ir kitų produktų fasavimas.

Gyvūnų pašarų gamyba:
Pilnavertiškų gyvūnų pašarų, papildų, mineralinių pašarų, koncentratų, premiksų ir žaliavų gamyba ir realizacija įvairioms gyvūnų grupėms ir amžiams.

Paslaugos:
Didelio kiekio grūdinių kultūrų priėmimas, valymas, džiovinimas ir sandėliavimas.

Realizavimas:
Pagamintos, sufasuotos ir sandėliuotos produkcijos realizavimas Latvijoje ir kitose pasaulio šalyse, transportavimas automobiliais arba traukiniais.

Allrestaurants - DOBELES DZIRNAVNIEKS - Riga district, LATVIA Allrestaurants - DOBELES DZIRNAVNIEKS - Riga district, LATVIA Allrestaurants - DOBELES DZIRNAVNIEKS - Riga district, LATVIA Allrestaurants - DOBELES DZIRNAVNIEKS - Riga district, LATVIA Allrestaurants - DOBELES DZIRNAVNIEKS - Riga district, LATVIA
x
X