DEVALDANO (GENERAL)

Allrestaurants - DEVALDANO - Wielen, POLAND

Address: Dworcowa 34, 64-730 Wielen, POLAND
Phone: +48672566708 Mobile: * Fax: *
Website: http://devaldano.pl Email: *

PL:
Wspomnienie słonecznych dni, zapach wilgotnego lasu o poranku, kojący szelest mchu, delikatny szmer liści i cichy chrzęst deptanych gałęzi zaklęte w zgrabnych kapeluszach i barwnych owocach… Marka Devaldano powstała z naszej największej pasji, którą pragniemy dzielić z Wami każdego dnia – pasji do lasu i kulinariów.

Naszą misją jest dostarczanie na polskie stoły najwyższej jakości grzybów i owoców, pochodzących z najczystszych polskich lasów. Ciągle rozszerzana oferta Devaldano obejmuje zarówno grzyby i owoce mrożone, jak i susz, marynaty czy owocowe przetwory, a w sezonie grzybowym również świeże kurki i podgrzybki. Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi dostawcami, dzięki czemu leśne specjały są dostępne dla każdego i o każdej porze roku.

Jesteśmy blisko natury. Z myślą o wysokich wymaganiach współczesnego konsumenta pozyskujemy grzyby i owoce z ekologicznie czystych terenów Puszczy Noteckiej, przetwarzając je z poszanowaniem dla środowiska i zachowując najwyższe standardy jakości, poświadczone licznymi certyfikatami. Produkty suszone zamykamy w praktycznych pojemnikach wielokrotnego użytku, a dostępne sezonowo świeże kurki i podgrzybki dystrybuujemy w ekologicznych drewnianych koszykach wykonanych bez użycia metalowych elementów.

Sukcesywnie wprowadzamy linię produktów „Z pomysłem”, prezentując na opakowaniach sprawdzone przepisy na potrawy z grzybów i owoców leśnego runa. Uczymy i doradzamy, przybliżając Państwu najbardziej wartościowe i smaczne gatunki. Jako pierwsi w branży uruchomiliśmy ogólnodostępny portal kulinarny z przepisami na wyśmienite dania z grzybów. TwojaDomowaRestauracja.pl to źródło inspiracji i ciekawych pomysłów na wprowadzenie darów lasu do codziennego jadłospisu oraz wyjątkowe miejsce w sieci skupiające amatorów grzybowych aromatów.

Staramy się przełamywać kulinarne schematy, udowadniając, że grzyby i owoce leśne znajdują w polskiej kuchni wszechstronne zastosowanie i stanowią idealne, bo zdrowe i bogate w wartości odżywcze uzupełnienie naszego menu – warto po nie sięgać nie tylko w sezonie lub od święta, ale każdego dnia.

EN:
The memory of sunny days, the smell of wet forest at dawn, a comforting hum of murmur leaves and the quiet rattling of branches treaded on, enchanted in shapely caps and colorful fruit… Brand Devaldano was created out of our greatest passion which we wish to share with you every day– passion for forest and culinary art.

Our mission is to deliver on Polish tables of the highest quality mushrooms and fruits from the cleanest Polish forests. The constantly-widened offer of Devaldano includes both mushrooms and frozen fruit, as well as dried fruit, pickles or fruit preserves, and in the mushroom season fresh chanterelles and boletus as well. We collaborate solely with tested suppliers, thanks to which forest delicacies are available to everyone and in every season of the year.

We are close to nature. With the high requirements of a contemporary consumer in mind, we obtain mushrooms and fruit from the ecologically-clean areas of Notecka Primeval Forest, processing them with respect for the environment and maintaining the highest quality standards, confirmed by numerous certificates. Seasonal products are closed in multi-use practical containers, and seasonally-available fresh chanterelles and boletus are distributed by us in ecological wooden baskets made without using metal elements.

We gradually introduce the product line ‛With an idea‛, presenting on packaging tested recipes for dishes of mushrooms and fruit of forest groundcover. We teach and advise, bringing you the most valuable and tasty species. As the first in the industry we launched a public website with recipes for cooking delicious dishes with mushrooms. TwojaDomowaRestauracja.pl is a source of inspiration and interesting ideas for introducing the gifts of forests to a daily menu, and an exceptional place, gathering the amateurs of mushrooms aromas.

We are trying to depart from culinary routines, proving that mushrooms and forest fruits will become universally useful and that they constitute (as healthy and rich in nutritional ingredients) complementation of our menu; they are worth reaching for not only in the season, or on festive days, but also daily.

Allrestaurants - DEVALDANO - Wielen, POLAND Allrestaurants - DEVALDANO - Wielen, POLAND Allrestaurants - DEVALDANO - Wielen, POLAND Allrestaurants - DEVALDANO - Wielen, POLAND Allrestaurants - DEVALDANO - Wielen, POLAND
x
X