BUTA GROUP (GENERAL)

Allrestaurants - BUTA GROUP - Baku, AZERBAIJAN

Address: Bakihanova 24, AZ1022, Baku, AZERBAIJAN
Phone: +994124998544 Mobile: * Fax: *
Website: http://www.butagroup.com Email: *

RU
Добро пожаловать в Buta Agro, один из самых крупных производителей тепличных томатов, картофеля, лука и чеснока премиум класса в Азербайджане. Одна из наших компаний, Aztomato, выращивает томаты в теплицах, в то время, как другая, Ismayilli tərəvəzləri, производит картофель и лук в открытом поле. Вдохновляясь многовековыми традициями, богатой и плодородной почвой нашей страны, мы производим экологически чистые продукты по новейшим технологиям, используя компьютерные системы для контроля ирригации, удобрения. А также для контроля углекислого газа, света, температуры, вентиляции, влажности и других климатических факторов. Наши продукты не содержат ГМО.

EN
Welcome to BUTA Agro, one of the largest producers of premium quality greenhouse tomatoes, potatoes, onions and garlic in Azerbaijan. One of our companies Aztomato growing tomatoes in the greenhouses, another one Ismayilli tərəvəzləri growing potatoes and onions on open field. Aztomato vegetables are grown hydroponically (without the use of soil) in a glass enclosed high technology environment using sophisticated computer systems to control irrigation, fertilizers, carbon dioxide, light, temperature, ventilation, humidity and other climatic factors. Aztomato greenhouse vegetables are produced by plants that have been selected for their taste, quality and other characteristics and are not genetically modified.

AZ
Buta Agroya, Azərbaycanda premium dərəcəli istixana pomidorlarının, kartofun, soğanın və sarımsağın ən böyük istehsalçılarından birinə, xoş gəlmişsiniz. Bizim şirkətlərimizdən biri, Aztomato, istixanalarda pomidor yetişdirir, Ismayilli tərəvəzləri isə açıq sahədə kartof və soğan istehsalı ilə məşğuldur. Ənənələrimizdən, zəngin və barlı torpağımızdan ilham alaraq ekoloji təmiz məhsullar yetişdiririk. Suvarma, gübrələmə, işıq, temperatur, havalandırma, rütubət kimi iqlim faktorlarına nəzarət etmək üçün müasir kompyuter sistemindən istifadə edirik. Bizim məhsullarda GMO yoxdur.

Allrestaurants - BUTA GROUP - Baku, AZERBAIJAN Allrestaurants - BUTA GROUP - Baku, AZERBAIJAN Allrestaurants - BUTA GROUP - Baku, AZERBAIJAN Allrestaurants - BUTA GROUP - Baku, AZERBAIJAN Allrestaurants - BUTA GROUP - Baku, AZERBAIJAN
x
X