ZIV (GENERAL)

Allrestaurants - ZIV - Скоп'є, MACEDONIA

Address: 16-та Македонска Бригада, 1000 Скоп'є, MACEDONIA
Phone: +38923124230 Mobile: * Fax: *
Website: http://ziv.com.mk Email: *

Кон крајот на 1991 година како семеен бизнис, започнавме со работилница за изработка на кашкавал со дневна преработка од 200 литри млеко.Порастот на интересот и побарувачката за нашите производи имаше влијание на понатамошниот тек на работата и на 02.08.1999 година од семеен бизнис прераснавме во претприемачка дејност под име Млекара Еко – Млек Каоник.Понатамошното зголемување на обемот на работата доведе до формирање на друштво Млекара Еко – Млек доо со седиште во Каоник, кај Крушевац, Србија.

Главната дејност на друштвото е обработка на млеко и производство на сирења.Млекарата секојдневно откупува и преработува околу 50.000 литри млеко.Млекарата своите производи ги пласира на домашниот пазар и извезува во Црна Гора и Македонија. Цел ни е проширување и на други странски пазари. Посебен интерес постои за следниве земји: Албанија, Босна и Херцеговина и Хрватска. Во текот на 2009 година отворивме големопродажен центар Ниш кој снабдува угостителски објекти, пекари и малопродажба на сирењата од нашиот производен програм на подрачјето на Јужна Србија.

Allrestaurants - ZIV - Скоп'є, MACEDONIA Allrestaurants - ZIV - Скоп'є, MACEDONIA Allrestaurants - ZIV - Скоп'є, MACEDONIA Allrestaurants - ZIV - Скоп'є, MACEDONIA Allrestaurants - ZIV - Скоп'є, MACEDONIA
x
X