LOGEN (GENERAL)

Allrestaurants - LOGEN - Lysekil, ZWEDEN

Address: Lögen 138, 45392 Lysekil, ZWEDEN
Phone: +46706360317 Mobil: * Fax: *
Website: http://logen.se Email: *

Då vi började odla ekologiskt i mitten av 1980-talet fanns det praktiskt taget ingen marknad för ekologiska produkter. Den spannmål som vi producerade hade då inget mervärde, utan blandades hos Lantmännen ihop med konventionellt odlad spannmål. Då väcktes tanken om vidareförädling på något sätt, och eftersom vi hade bara växtodling på gården, med inriktning på spannmål, så började vi fundera på förädling till mjöl.

Tanken slog rot och vi ägnade tid åt att undersöka ”kvarnmarknaden”. Att köpa nya kvarnmaskiner var för oss en orimlighet, men vid denna tidpunkt fanns det en del nedlagda kvarnar efter den tidens storleksrationaliseringar. I Järnboås i Bergslagen låg en nedlagd kvarn som annonserades ut till försäljning 1990. Vi åkte dit och tittade på den en fantastiskt vacker byggnad som tidigare hade varit en masugnshytta, men som under 1950-talet byggdes om till kvarn. Kvarnen hade emellertid inte varit i drift särskilt länge, och kvarnmaskinerna hade inte varit i bruk på decennier.

Allrestaurants - LOGEN - Lysekil, ZWEDEN Allrestaurants - LOGEN - Lysekil, ZWEDEN Allrestaurants - LOGEN - Lysekil, ZWEDEN Allrestaurants - LOGEN - Lysekil, ZWEDEN Allrestaurants - LOGEN - Lysekil, ZWEDEN
x
X