FORTRADE (GENERAL)

Allrestaurants - FORTRADE - Vrhnika, SLOVENIË

Address: Pod Hruševco 50, 1360 Vrhnika, SLOVENIË
Phone: +38617507100 Mobil: * Fax: *
Website: http://fortrade.si Email: *

Podjetje Fortrade d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1992 in je zelo hitro večalo število poslovnih partnerjev (tako dobaviteljev kot kupcev) in tako širilo svojo prisotnost na celotni slovenski pohištveni trg, kar je bil primarni cilj podjetja ob ustanovitvi. S tem so se pokazale potrebe po novih kapacitetah. Poleg večanja voznega parka in zaposlenih v letih 1997 in 1998 se je vedno pogosteje porajala ideja o novem, večjem skladišču, s katerim bi bilo lažje slediti potrebam kupcev na trgu. Oktobra leta 1999 je tako že sledila otvoritev novega skladiščnega objekta, s katerim so se skladiščni prostori povečali za 2400 m2.

Podjetje Fortrade je še naprej širilo svoj program in pridobivalo nove dobavitelje, tako da je svojim kupcem nudilo raznoliko in pestro ponudbo pohištva. V naslednjih letih pa se je pokazalo, da obstoječe skladiščne kapacitete ne zagotavljajo optimalnega poslovanja. Tako je avgusta 2003, ob 10-letnici delovanja, že sledila otvoritev novih 2500 m2 velikih poslovnih prostorov. V novem poslovno-skladiščnem objektu je bil urejen tudi 700 m2 velik salon pohištva za predstavitev programa poslovnim partnerjem, hkrati pa smo v ta objekt preselili tudi upravne prostore.

Allrestaurants - FORTRADE - Vrhnika, SLOVENIË Allrestaurants - FORTRADE - Vrhnika, SLOVENIË Allrestaurants - FORTRADE - Vrhnika, SLOVENIË Allrestaurants - FORTRADE - Vrhnika, SLOVENIË Allrestaurants - FORTRADE - Vrhnika, SLOVENIË
x
X