MONICOL (GENERAL)

Allrestaurants - MONICOL - Chisinau, MOLDAVIË

Address: Bernardazzi 49, 2000 Chisinau, MOLDAVIË
Phone: +37322500675 Mobil: * Fax: *
Website: http://monicol.md Email: *

EN: To continue to be leading Moldovan exporter of quality dried fruits and vegetables and walnut kernel to European Union market Guided by a team of talented professionals and by the commitment to Excelence, Dedication and Respect, Monicol is adding value to its customers, employees and the community.The Company "Monicol" LLC deals with producing and exporting walnut kernels and dried fruits. It was founded in 2001 and along the time has developed its product range, production facilities, becoming one of the local market leaders in this field. During its activity the Company has built a positive image on the local as well as on the foreign markets supplying its products to a large range of companies over the world.We own a processing factory of about 5500 m2 located at 15 km from Chisinau with workshops for walnuts processing, production of dry fruits and storage facilities. Also we have collection points located in most favorable parts of Republic of Moldova. Our products are of high quality in accordance with international quality standards, proved by quality certificates ISO 9001:2000 and HACCP. Now company implemented IFS and BRC standards.Owing to an excellent quality and competitive prices we sell our products in almost all European Countries, USA, Russia, Byelorussia, Baltic countries.We own around 100 ha of plums, orchards located near de factory. Our orchards are certifiedorganic by BCS – Okogarantie, based on standards EU, Suisse, USDA, NarurlandюIn the processing of walnuts and dried fruits we use modern technologies and equipment such as SORTEX E1C machine, pitting machines. The drying process is made using natural gaz.We have a permanent team of 160 experienced and highly trained specialists. During the season around –250-300persons are employed for the production process. They have many years of experience in working with walnuts and dried fruits.We also provide services of processing walnuts in shell consisting in cracking, sorting and packing.In August 2010 the company had the honor to have as a guest Mr. Robert B. Zoellick the President of the World Bank. He visited Monicol's production facilities and tasted our products. Mr. Robert B. Zoellick highly appreciated products' quality and production process organization.One of our main goals is to extend in the local market with a big variety of dried fruits. In order to do this we created a new brand FRUIT2Go, which can be found in a lot of retails of supermarkets like: METRO, Fidesco, Nr.1, Fourchette.

RO: Pentru a continua să fie lider Moldovean exportator de calitate, fructe uscate și legume și nuci pentru piața Uniunii Europene Ghidat de o echipă de profesioniști talentați și de angajamentul de a Excelență, Dăruire și Respect, Monicol este adăugarea de valoare pentru clienții săi, angajați și comunitate.Compania "Monicol" SRL se ocupă cu producerea și exportul de miez de nucă și fructe uscate. Ea a fost fondată în 2001 și de-a lungul timpului a dezvoltat gama de produse, instalații de producție, devenind unul dintre liderii pietei locale în acest domeniu. Pe parcursul activității sale Compania a construit o imagine pozitivă pe piața locală, precum și pe piețele externe furnizează produsele sale pentru o gamă largă de companii din întreaga lume.Detinem o fabrica de prelucrare de aproximativ 5500 m2, situat la 15 km de Chișinău, cu ateliere de lucru pentru nuci de prelucrare, producția de fructe uscate și facilități de depozitare. De asemenea, avem puncte de colectare, situate în cele mai favorabile zone ale Republicii Moldova. Produsele noastre sunt de înaltă calitate în conformitate cu standardele internaționale de calitate, s-au dovedit de certificatele de calitate ISO 9001:2000 și HACCP. Acum, compania a implementat IFS si BRC standarde.Din cauza la o calitate excelentă și prețuri competitive vindem produsele noastre în aproape toate Țările Europene, statele UNITE ale americii, Rusia, Belarus, țările Baltice.Avem în jur de 100 ha de prune, livezi situate în apropiere de fabrica. Livezilor sunt certifiedorganic de BCS – Okogarantie, bazate pe standardele UE, Elvetia, USDA, NarurlandюIn prelucrare de nuci și fructe uscate folosim tehnologii si echipamente moderne, cum ar fi SORTEX E1C mașină, pitting masini. Procesul de uscare se face folosind gaz natural.Avem o echipă permanentă formată din 160 de experiență și specialiști foarte bine pregătiți. În timpul sezonului în jurul valorii de –250-300persons sunt folosite pentru procesul de producție. Ei au mulți ani de experiență în lucrul cu nuci și fructe uscate.Oferim, de asemenea, servicii de prelucrare de nuci în coajă constând în cracare, sortare și ambalare.În August 2010, compania a avut onoarea să-l avem ca oaspete pe Domnul Robert B. Zoellick, Președintele Băncii Mondiale. El a vizitat Monicol instalațiile de producție și a gustat produsele noastre. Domnul Robert B. Zoellick, a apreciat înalt calitatea produselor și a procesului de producție organizație.Unul dintre obiectivele noastre principale este de a extinde pe piața locală, cu o mare varietate de fructe uscate. În scopul de a face acest lucru am creat un nou brand FRUIT2Go, care pot fi găsite într-o mulțime de retail de magazine precum: METRO, Fidesco, Nr. 1, Fourchette.

Allrestaurants - MONICOL - Chisinau, MOLDAVIË Allrestaurants - MONICOL - Chisinau, MOLDAVIË Allrestaurants - MONICOL - Chisinau, MOLDAVIË Allrestaurants - MONICOL - Chisinau, MOLDAVIË Allrestaurants - MONICOL - Chisinau, MOLDAVIË
x
X