NAGOMARI TEA HOUSE (GENERAL)

Allrestaurants - NAGOMARI TEA HOUSE - Tbilisi, GEORGIË

Address: Bakhtrioni 9, Tbilisi, GEORGIË
Phone: +995599215396 Mobil: * Fax: *
Website: http://fb.com/nagomariteahouse Email: *

ქართული ჩაის წარმოება და პოპულარიზაცია.
უმაღლესი ხარისხის, საუკუნოვანი ტრადიციის მიხედვით ოქროს ტიფსებისგან ხელით დამზადებული ქართული ჩაი.
ინტენსიური შავი ჩაი, დელიკატური შავი ჩაი, ხელით დამზადებული უნიკალური ჩაი.

Allrestaurants - NAGOMARI TEA HOUSE - Tbilisi, GEORGIË Allrestaurants - NAGOMARI TEA HOUSE - Tbilisi, GEORGIË Allrestaurants - NAGOMARI TEA HOUSE - Tbilisi, GEORGIË Allrestaurants - NAGOMARI TEA HOUSE - Tbilisi, GEORGIË Allrestaurants - NAGOMARI TEA HOUSE - Tbilisi, GEORGIË
x
X