AQUA EAST (GENERAL)

Allrestaurants - AQUA EAST - Ruda Huta, POLEN

Address: Niepodległości 2, 22110 Ruda Huta, POLEN
Phone: - Mobil: * Fax: *
Website: http://babyzdroj.pl Email: *

PL: Producent wody źródlanej – obecna jest na rynku od ponad 10 lat. Firma zlokalizowana jest w miejscowości Ruda-Huta (woj. lubelskie), na terenach ekologicznie czystych, oddalona zaledwie kilkanaście kilometrów od granicy polsko-ukraińskiej – granicy Unii Europejskiej.
Wokół firmy rozciągają się sosnowe lasy rosnące na piaszczystej glebie. Walorami tych terenów – Krainy Polesia Lubelskiego – są: nieskażona przyroda i brak przemysłu. Od północy rozciąga się Poleski Park Krajobrazowy zdominowany równinami akumulacji organicznej (torfowej) i mineralnej (piaszczystej). Występują tu podmokłe lasy, łąki, otwarte torfowiska. Jest to siedlisko wielu gatunków zwierząt.
Lokalną atrakcją przyrodniczą jest dąb szypułkowy Bolko, potężne drzewo, którego wiek oceniono na około 600 lat.
Kraina tak idealnie czysta ekologicznie może być źródłem tylko naprawdę wyjątkowej wody – Baby Zdrój.
EN: Manufacturer of spring water – present on the market for over 10 years. The company is located in the town of Ruda-Huta (province of Lublin), within the ecologically pure area, only several kilometres away from the Polish-Ukrainian border – the border of the European Union.
Around the company’s headquarters there are pine forests growing on sandy soil. The advantages of this region – the Land of Lublin Polesie – are unspoilt nature and lack of industry. To the North stretches the Poleski Landscape Park, dominated by the plains of mire and mineral (sandy) accumulation. Here there are swampy forests, meadows, open wetlands. It is home to numerous animal species.
The local attraction is an English oak Bolko, a mighty tree, whose age was estimated to be approx. 600 years.
A land so perfectly clean ecologically can be a source of only a truly unique water – Baby Zdrój.

Allrestaurants - AQUA EAST - Ruda Huta, POLEN Allrestaurants - AQUA EAST - Ruda Huta, POLEN Allrestaurants - AQUA EAST - Ruda Huta, POLEN Allrestaurants - AQUA EAST - Ruda Huta, POLEN Allrestaurants - AQUA EAST - Ruda Huta, POLEN
x
X