DAYTON GROUP (GENERAL)

Allrestaurants - DAYTON GROUP - Mārupe, LETLAND

Address: Liela 47/1 , Mārupe, LETLAND
Phone: +37167772120 Mobil: * Fax: *
Website: http://daytongroup.lv Email: *

Dayton Group nodrošina aukstumapgādes sistēmas pārtikas, ķīmijas, farmācijas u.c. nozarēm. Aukstumiekārtas ir neatņemama šo nozaru sastāvdaļa, kas ļauj īstenot produkcijas transportēšanu un uzglabāšanu, saglabāt tās kvalitāti nemainīgi augstu ilgākā laika posmā un piedāvāt to klientam izdevīgākajā veidā.

Allrestaurants - DAYTON GROUP - Mārupe, LETLAND Allrestaurants - DAYTON GROUP - Mārupe, LETLAND Allrestaurants - DAYTON GROUP - Mārupe, LETLAND Allrestaurants - DAYTON GROUP - Mārupe, LETLAND Allrestaurants - DAYTON GROUP - Mārupe, LETLAND
x
X