مطاعم - إعــلانـات الـمـطـاعــم - المـطـبـخ الـشـرقــي - هنغاريا

Allrestaurants - UJZOLDFA ETTEREM - Gyor, هنغاريا

UJZOLDFA ETTEREM (متنوع وعام)

العنوان: 9024, Hunyadi utca 2 Gyor, هنغاريا
الهاتف: +3696550240 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://ujzoldfa.hu البريد الإلكتروني: *

HU:A Zöldfa Étterem több mint negyven éve fogadja vendégeit, 1966 decembere óta. Az éttermet először nyitotta meg a híres Csákány család. A 70-es évek...

Allrestaurants - UJZOLDFA ETTEREM - Gyor, هنغاريا Allrestaurants - UJZOLDFA ETTEREM - Gyor, هنغاريا Allrestaurants - UJZOLDFA ETTEREM - Gyor, هنغاريا Allrestaurants - UJZOLDFA ETTEREM - Gyor, هنغاريا Allrestaurants - UJZOLDFA ETTEREM - Gyor, هنغاريا
تقييم المطعم: (-/-)
Allrestaurants - COMME CHEZ SOI - Budapest, هنغاريا

COMME CHEZ SOI (متنوع وعام)

العنوان: Aranykez utca 2, 1052 Budapest, هنغاريا
الهاتف: +3613183943 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://commechezsoi.hu البريد الإلكتروني: *

EN:A magnificent stained glass window provides luminosity for the restaurant whilst at the end of the room, a bay window provides you a view of the bu...

Allrestaurants - COMME CHEZ SOI - Budapest, هنغاريا Allrestaurants - COMME CHEZ SOI - Budapest, هنغاريا Allrestaurants - COMME CHEZ SOI - Budapest, هنغاريا Allrestaurants - COMME CHEZ SOI - Budapest, هنغاريا Allrestaurants - COMME CHEZ SOI - Budapest, هنغاريا
تقييم المطعم: (-/-)
Allrestaurants - BORS - Budapest, هنغاريا

BORS (متنوع وعام)

العنوان: Kazinczy utca 10, 1075 Budapest, هنغاريا
الهاتف: +36707013656 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://fb.com/BorsGasztroBar البريد الإلكتروني: *

EN:We are a little STREET FOOD place and we offer good quality, international street food for low price. Soups, grilled baguettes, salads, pasta dishe...

Allrestaurants - BORS - Budapest, هنغاريا Allrestaurants - BORS - Budapest, هنغاريا Allrestaurants - BORS - Budapest, هنغاريا Allrestaurants - BORS - Budapest, هنغاريا Allrestaurants - BORS - Budapest, هنغاريا
تقييم المطعم: (-/-)
Allrestaurants - BALKAN - Pecs, هنغاريا

BALKAN (متنوع وعام)

العنوان: Ferencesek utcaja 32, 7624 Pecs, هنغاريا
الهاتف: +36308916809 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://fb.com/balkanbisztro البريد الإلكتروني: *

HU:Elképzeltünk egy olyan helyet, ahol szó szerint és komolyan vesszük a bisztró, a bisztró konyha jelentését. A hangsúly a friss, házi készítésű, jó ...

Allrestaurants - BALKAN - Pecs, هنغاريا Allrestaurants - BALKAN - Pecs, هنغاريا Allrestaurants - BALKAN - Pecs, هنغاريا Allrestaurants - BALKAN - Pecs, هنغاريا Allrestaurants - BALKAN - Pecs, هنغاريا
تقييم المطعم: (-/-)
Allrestaurants - AGRÁR - Debrecen, هنغاريا

AGRÁR (متنوع وعام)

العنوان: Böszörményi út. 140, 4032 Debrecen, هنغاريا
الهاتف: +3652508476 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://agraretterem.hu/ البريد الإلكتروني: *

HR: A DE AGTC Böszörményi úti Campus területén 2012. január 2-án nyitotta meg kapuit a felújított Agrár Étterem. A beruházás az Európai Unió és a Magy...

Allrestaurants - AGRÁR - Debrecen, هنغاريا Allrestaurants - AGRÁR - Debrecen, هنغاريا Allrestaurants - AGRÁR - Debrecen, هنغاريا Allrestaurants - AGRÁR - Debrecen, هنغاريا Allrestaurants - AGRÁR - Debrecen, هنغاريا
تقييم المطعم: (-/-)

التصنيف حسب أنواع المطابخ

NEWSLETTER

البريد الإلكتروني: 

 

نــادي الـطـبـاخـيـن

شـركـات خـدمـات وتـزويـد الـمـطـاعـم

x
X