إعـلانات شـركـات المواد الغذائية و خـدمـات الـمـطـاعــم - المـطـبـخ الــبـحــري - الجبل الأسود

Allrestaurants - BRALEX - CRNA GORA, الجبل الأسود

BRALEX (متنوع وعام)

العنوان: Kralja Nikole 126, CRNA GORA, الجبل الأسود
الهاتف: +38220648636 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://bralex.co.me البريد الإلكتروني: *

BRALEX-ov prodajni salon nudi širok asortiman proizvoda vrhunskog kvaliteta, koji se, prije svega, odnosi na samostojeću i ugradnu tehniku, kućne i ku...

Allrestaurants - BRALEX - CRNA GORA, الجبل الأسود Allrestaurants - BRALEX - CRNA GORA, الجبل الأسود Allrestaurants - BRALEX - CRNA GORA, الجبل الأسود Allrestaurants - BRALEX - CRNA GORA, الجبل الأسود Allrestaurants - BRALEX - CRNA GORA, الجبل الأسود
Allrestaurants - BEL AUTOMATI - Podgorica, الجبل الأسود

BEL AUTOMATI (متنوع وعام)

العنوان: Skopska 45, Podgorica, الجبل الأسود
الهاتف: +38220613445 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://belautomati.me البريد الإلكتروني: *

Preduzeće „BEL” d.o.o. je osnovano 2000. godine kao preduzeće specijalizovano za usluge profesionalne distibucije samouslužnih (vending) automata za t...

Allrestaurants - BEL AUTOMATI - Podgorica, الجبل الأسود Allrestaurants - BEL AUTOMATI - Podgorica, الجبل الأسود Allrestaurants - BEL AUTOMATI - Podgorica, الجبل الأسود Allrestaurants - BEL AUTOMATI - Podgorica, الجبل الأسود Allrestaurants - BEL AUTOMATI - Podgorica, الجبل الأسود
Allrestaurants - TJESTENINA - Podgorica, الجبل الأسود

TJESTENINA (متنوع وعام)

العنوان: STR “Tjestenina”- Hercegovačka 55, Podgorica, الجبل الأسود
الهاتف: +38269013029 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://tjestenina.me البريد الإلكتروني: *

STR “Tjestenina” osnovana je davne 1949. godine u tadašnjem Titogradu i do danas nismo promijenili jedinstveni porodični recept za proizvodnju korneta...

Allrestaurants - TJESTENINA - Podgorica, الجبل الأسود Allrestaurants - TJESTENINA - Podgorica, الجبل الأسود Allrestaurants - TJESTENINA - Podgorica, الجبل الأسود Allrestaurants - TJESTENINA - Podgorica, الجبل الأسود Allrestaurants - TJESTENINA - Podgorica, الجبل الأسود
Allrestaurants - INTERPRODUCT - CRNA GORA, الجبل الأسود

INTERPRODUCT (متنوع وعام)

العنوان: Vučedolska 30, Cetinje, CRNA GORA, الجبل الأسود
الهاتف: +38241240050 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://eng.interproduct.me البريد الإلكتروني: *

Company DOO INTERPRODUCT was established in 1998, with a clear business vision. From the very beginning, the Company has been committed to offering a ...

Allrestaurants - INTERPRODUCT - CRNA GORA, الجبل الأسود Allrestaurants - INTERPRODUCT - CRNA GORA, الجبل الأسود Allrestaurants - INTERPRODUCT - CRNA GORA, الجبل الأسود Allrestaurants - INTERPRODUCT - CRNA GORA, الجبل الأسود Allrestaurants - INTERPRODUCT - CRNA GORA, الجبل الأسود
Allrestaurants - VOLI VASVOLI - Podgorica, الجبل الأسود

VOLI VASVOLI (متنوع وعام)

العنوان: B Josipa Broza bb. , Podgorica, الجبل الأسود
الهاتف: +38220445000 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://volivasvoli.com/ البريد الإلكتروني: *

Biti najbolji trgovački lanac u regiji koji će biti standard i mjerilo kvaliteta i profesionalnosti u svim segmentima poslovanja - kupcima prvi izbor,...

Allrestaurants - VOLI VASVOLI - Podgorica, الجبل الأسود Allrestaurants - VOLI VASVOLI - Podgorica, الجبل الأسود Allrestaurants - VOLI VASVOLI - Podgorica, الجبل الأسود Allrestaurants - VOLI VASVOLI - Podgorica, الجبل الأسود Allrestaurants - VOLI VASVOLI - Podgorica, الجبل الأسود

التصنيف حسب أنواع المطابخ

NEWSLETTER

البريد الإلكتروني: 

 

نــادي الـطـبـاخـيـن

شـركـات خـدمـات وتـزويـد الـمـطـاعـم

x
X