إعـلانات شـركـات المواد الغذائية و خـدمـات الـمـطـاعــم - المـطـبـخ الـخـلـيـجـي - بلغاريا

Allrestaurants - Viktor - Plovdiv, بلغاريا

RICE UP (متنوع وعام)

العنوان: 47 Porto Lagos str., Plovdiv, بلغاريا
الهاتف: +359 32393020 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://www.rice-up.zone البريد الإلكتروني: *

In our busy and dynamic life everyone thinks whether one is not making a compromise with one’s quality of life, most of all with the quality of food o...

Allrestaurants - Viktor - Plovdiv, بلغاريا Allrestaurants - Viktor - Plovdiv, بلغاريا Allrestaurants - Viktor - Plovdiv, بلغاريا Allrestaurants - Viktor - Plovdiv, بلغاريا Allrestaurants - Viktor - Plovdiv, بلغاريا
Allrestaurants - ALTA - Sofia, بلغاريا

ALTA (متنوع وعام)

العنوان: boulevard Botevgradsko Shose 247, 1517 Sofia, بلغاريا
الهاتف: +35929515165 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://altabg.com/ البريد الإلكتروني: *

"Алта България" e сред водещите дистрибуторски компании в сектора за бързооборотни стоки. Сред продуктовите лидери на пазара са консервите риба тон OC...

Allrestaurants - ALTA - Sofia, بلغاريا Allrestaurants - ALTA - Sofia, بلغاريا Allrestaurants - ALTA - Sofia, بلغاريا Allrestaurants - ALTA - Sofia, بلغاريا Allrestaurants - ALTA - Sofia, بلغاريا
Allrestaurants - BULCHICKEN - Sofia, بلغاريا

BULCHICKEN (متنوع وعام)

العنوان: Tri ushi 8, 1000 Sofia, بلغاريا
الهاتف: +35929874518 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://bulchicken.com/ البريد الإلكتروني: *

Булчикън АД е създадена през 2004 година като част от Видексим Холдинг, който успешно работи над 15 години в България и Русия. Основен предмет на дейн...

Allrestaurants - BULCHICKEN - Sofia, بلغاريا Allrestaurants - BULCHICKEN - Sofia, بلغاريا Allrestaurants - BULCHICKEN - Sofia, بلغاريا Allrestaurants - BULCHICKEN - Sofia, بلغاريا Allrestaurants - BULCHICKEN - Sofia, بلغاريا
Allrestaurants - INTERSNACK - Sofia, بلغاريا

INTERSNACK (متنوع وعام)

العنوان: bulevard Sitniakovo 48, 1505 Sofia, بلغاريا
الهاتف: +35929486969 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://intersnack.bg البريد الإلكتروني: *

BG: Интерснак България“ ЕООД е част от „Интерснак Груп“ – една от водещите германски компании на европейския снакс пазар. Историята на групата започв...

Allrestaurants - INTERSNACK - Sofia, بلغاريا Allrestaurants - INTERSNACK - Sofia, بلغاريا Allrestaurants - INTERSNACK - Sofia, بلغاريا Allrestaurants - INTERSNACK - Sofia, بلغاريا Allrestaurants - INTERSNACK - Sofia, بلغاريا
Allrestaurants - BILBO - Varna, بلغاريا

BILBO (متنوع وعام)

العنوان: Izgrev , 9010 Varna, بلغاريا
الهاتف: +359899968063 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://bilbohoney.eu/ البريد الإلكتروني: *

ЗЕТ 1 ООД е лидер в предлагането на висококачествен български 100% чист пчелен мед. Наши клиенти са луксозни хотели, вериги супермаркети, здравословни...

Allrestaurants - BILBO - Varna, بلغاريا Allrestaurants - BILBO - Varna, بلغاريا Allrestaurants - BILBO - Varna, بلغاريا Allrestaurants - BILBO - Varna, بلغاريا Allrestaurants - BILBO - Varna, بلغاريا

التصنيف حسب أنواع المطابخ

NEWSLETTER

البريد الإلكتروني: 

 

نــادي الـطـبـاخـيـن

شـركـات خـدمـات وتـزويـد الـمـطـاعـم

x
X