إعـلانات شـركـات المواد الغذائية و خـدمـات الـمـطـاعــم - مطبخ البحر المتوسط - كرواتيا

Allrestaurants - EURO ALFA - Zagreb, كرواتيا

EURO ALFA (متنوع وعام)

العنوان: Radničaka cesta 202, 10 000 Zagreb, كرواتيا
الهاتف: +38512387351 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://euroalfa.hr البريد الإلكتروني: *

Euro Alfa je jedno od najvećih i među vodećim je prehrambenim trgovačkih društava. Na hrvatskom tržištu djelujemo kao veletrgovina i trgovac na malo u...

Allrestaurants - EURO ALFA - Zagreb, كرواتيا Allrestaurants - EURO ALFA - Zagreb, كرواتيا Allrestaurants - EURO ALFA - Zagreb, كرواتيا Allrestaurants - EURO ALFA - Zagreb, كرواتيا Allrestaurants - EURO ALFA - Zagreb, كرواتيا
Allrestaurants - FUSIO - Poreč, كرواتيا

FUSIO (متنوع وعام)

العنوان: Stancija Kaligari 6, 52440 Poreč, كرواتيا
الهاتف: +38552429140 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://fusio.hr/ البريد الإلكتروني: *

Fusio svojim projektiranjem, opremanjem, proizvodnjom i servisom ugostiteljske opreme stvara užitak. Kvalitetni materijali, optimalan raspored i minim...

Allrestaurants - FUSIO - Poreč, كرواتيا Allrestaurants - FUSIO - Poreč, كرواتيا Allrestaurants - FUSIO - Poreč, كرواتيا Allrestaurants - FUSIO - Poreč, كرواتيا Allrestaurants - FUSIO - Poreč, كرواتيا
Allrestaurants - GRANOLIO - Zagreb, كرواتيا

GRANOLIO (متنوع وعام)

العنوان: Budmanijeva 5, 10000 Zagreb, كرواتيا
الهاتف: +38516320200 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://granolio.hr/ البريد الإلكتروني: *

Osnovna djelatnost tvrtke bila je trgovina žitaricama, uljaricama, komponentama stočne hrane, živom stokom i mesom. Poslovanje tvrtke 2001. godine šir...

Allrestaurants - GRANOLIO - Zagreb, كرواتيا Allrestaurants - GRANOLIO - Zagreb, كرواتيا Allrestaurants - GRANOLIO - Zagreb, كرواتيا Allrestaurants - GRANOLIO - Zagreb, كرواتيا Allrestaurants - GRANOLIO - Zagreb, كرواتيا
Allrestaurants - DIDA BOZA - Zagreb, كرواتيا

DIDA BOZA (متنوع وعام)

العنوان: Radićeva 12, 10000 Zagreb, كرواتيا
الهاتف: +38514852289 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://didaboza.hr البريد الإلكتروني: *

Dida Boža inspiriran je stvarnom osobom – djedom vlasnika tvrtke Hermes International, proizvođača namaza i džemova Dida Boža. Rođen u Dalmaciji, cije...

Allrestaurants - DIDA BOZA - Zagreb, كرواتيا Allrestaurants - DIDA BOZA - Zagreb, كرواتيا Allrestaurants - DIDA BOZA - Zagreb, كرواتيا Allrestaurants - DIDA BOZA - Zagreb, كرواتيا Allrestaurants - DIDA BOZA - Zagreb, كرواتيا
Allrestaurants - PPS GALEKOVIC - Mraclin, كرواتيا

PPS GALEKOVIC (متنوع وعام)

العنوان: Braće Radića 199a, 10410 Mraclin, كرواتيا
الهاتف: +38515590840 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://pps-galekovic.hr البريد الإلكتروني: *

Through hard work and knowledge, PPS Galekovic has progressively developed itself from a small workshop for the production of furniture, carpentry and...

Allrestaurants - PPS GALEKOVIC - Mraclin, كرواتيا Allrestaurants - PPS GALEKOVIC - Mraclin, كرواتيا Allrestaurants - PPS GALEKOVIC - Mraclin, كرواتيا Allrestaurants - PPS GALEKOVIC - Mraclin, كرواتيا Allrestaurants - PPS GALEKOVIC - Mraclin, كرواتيا

التصنيف حسب أنواع المطابخ

NEWSLETTER

البريد الإلكتروني: 

 

نــادي الـطـبـاخـيـن

شـركـات خـدمـات وتـزويـد الـمـطـاعـم

x
X