إعـلانات شـركـات المواد الغذائية و خـدمـات الـمـطـاعــم - مطبخ البحر المتوسط - مقدونيا

Allrestaurants - CERMAT - Bitola, مقدونيا

CERMAT (متنوع وعام)

العنوان: Novacki pat bb, 7000 Bitola, مقدونيا
الهاتف: +38947226671 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://cermat.com.mk البريد الإلكتروني: *

Почетоците на ДОО Цермат од Битола датираат од 1995 година кога е основана како фирма во приватна сопственост за производство на сладолед. Како соврем...

Allrestaurants - CERMAT - Bitola, مقدونيا Allrestaurants - CERMAT - Bitola, مقدونيا Allrestaurants - CERMAT - Bitola, مقدونيا Allrestaurants - CERMAT - Bitola, مقدونيا Allrestaurants - CERMAT - Bitola, مقدونيا
Allrestaurants - GLORIJA - Štip, مقدونيا

GLORIJA (متنوع وعام)

العنوان: Ul. Zeleznicka bb, 2000 Štip, مقدونيا
الهاتف: +38978300590 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://glorija.mk البريد الإلكتروني: *

Почетоците на тестенини Глорија почнуваат од 1938 година со индустрискиот развој на старо Скопје. Oсновен производ на фабриката Глорија биле стандардн...

Allrestaurants - GLORIJA - Štip, مقدونيا Allrestaurants - GLORIJA - Štip, مقدونيا Allrestaurants - GLORIJA - Štip, مقدونيا Allrestaurants - GLORIJA - Štip, مقدونيا Allrestaurants - GLORIJA - Štip, مقدونيا
Allrestaurants - SUPERGROUP - Skopje, مقدونيا

SUPERGROUP (متنوع وعام)

العنوان: Boris Trajkovski 107, Skopje, مقدونيا
الهاتف: +3892791279 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://supergroup.mk البريد الإلكتروني: *

Следејќи го растот на технологијата и економијата во глобалниот свет, компанијата Супер Груп Ви ги нуди квалитетните и вкусни производи од својата про...

Allrestaurants - SUPERGROUP - Skopje, مقدونيا Allrestaurants - SUPERGROUP - Skopje, مقدونيا Allrestaurants - SUPERGROUP - Skopje, مقدونيا Allrestaurants - SUPERGROUP - Skopje, مقدونيا Allrestaurants - SUPERGROUP - Skopje, مقدونيا
Allrestaurants - ARGETA - Гевгелија, مقدونيا

ARGETA (متنوع وعام)

العنوان: Kolinska ulica 1, 1544 Гевгелија, مقدونيا
الهاتف: +38914721500 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://argeta.com البريد الإلكتروني: *

Argeta паштета од џигер, Argeta Jagd-Aufstrich, Argeta Junior Original и Argeta паштета од туна се производи со извонреден вкус! Така ги оцени водечка...

Allrestaurants - ARGETA - Гевгелија, مقدونيا Allrestaurants - ARGETA - Гевгелија, مقدونيا Allrestaurants - ARGETA - Гевгелија, مقدونيا Allrestaurants - ARGETA - Гевгелија, مقدونيا Allrestaurants - ARGETA - Гевгелија, مقدونيا

التصنيف حسب أنواع المطابخ

NEWSLETTER

البريد الإلكتروني: 

 

نــادي الـطـبـاخـيـن

شـركـات خـدمـات وتـزويـد الـمـطـاعـم

x
X