TEHNOSTEL CAR (متنوع وعام)

Allrestaurants - TEHNOSTEL CAR - Chisinau, مولدافيا

العنوان: Industrială 22, Chisinau, مولدافيا
الهاتف: +37369162294 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://tehnostel-car.md البريد الإلكتروني: *

RU: Это компетентное, оперативное, открытое общество ориентированное на клиента, имеет как специальность: резня, приобретение и реализацию лошадиного, свинского, рогатого скота.
Основные принципы нашего общества:
Страхование и усовершенствование качества нашей продукции, соблюдая условия гигиены и безопасности; Развитие духа команды и в дальнейшем с целью роста веры в собственные силы; Качество и серьезность в отношениях с партнерами гарантирует сохранение нынешнего рынка и его дальнейшее расширение; Обладание и сохранение отличной репутации с помощью профессионализма и оперативности;

MD: Este o societate competentă, operativă, integră, deschisă, orientată către client, având ca domeniu de activitate: sacrificarea, achiziţionarea si realizarea cărnii de bovina, cabalina, ovina, porcina.
Principiile de bază ale societăţii noastre sunt:
Asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii produselor furnizate de către organizaţia noastră , prin men ţinerea condiţiilor de igienă şi siguranţă; Dezvoltarea şi pe mai departe a spiritului de echipă în scopul creşterii încrederii în forţele proprii; Calitatea şi seriozitatea în relaţiile de parteneriat garantează păstrarea pieţei actuale, precum şi extinderea ei; Obţinerea unei imagini excelente dovedite prin profesionalism şi operativitate;

EN: This competent, operative, open society focused on the client , has as speciality: slaughter, purchase and realization horse, swinish, horned livestock.
Main principles of our society:
Insurance and improvement of quality of our production, observing conditions of hygiene and safety; Development of spirit of a command and in the further with the purpose of growth of belief in own forces; Quality and gravity in attitudes with partners guarantees preservation of the present market and its further expansion; Possession and preservation of excellent reputation by means of professionalism and efficiency;

Allrestaurants - TEHNOSTEL CAR - Chisinau, مولدافيا Allrestaurants - TEHNOSTEL CAR - Chisinau, مولدافيا Allrestaurants - TEHNOSTEL CAR - Chisinau, مولدافيا Allrestaurants - TEHNOSTEL CAR - Chisinau, مولدافيا Allrestaurants - TEHNOSTEL CAR - Chisinau, مولدافيا

التصنيف حسب أنواع المطابخ

NEWSLETTER

البريد الإلكتروني: 

 

نــادي الـطـبـاخـيـن

شـركـات خـدمـات وتـزويـد الـمـطـاعـم

x
X