SANIN (متنوع وعام)

Allrestaurants - SANIN - Chisinau, مولدافيا

العنوان: Tudor Vladimirescu 70, 2003 Chisinau, مولدافيا
الهاتف: +37322855315 الموبايل: * الفاكس: *
الموقع الإلكتروني: http://sanin.md البريد الإلكتروني: *

25 марта 1996 года в Государственной Регистрационной палате Республики Молдова зарегистрировано совместное молдо-израильское предприятие «Sanin» SRL. Первым направлением деятельности стал импорт небольших партий пленки для сельского хозяйства. За год компания смогла наработать определенную клиентскую базу, а также оценить возможности и перспективы этого рынка.
Увеличивавшийся спрос на тепличную пленку дал толчок предприятию для открытия собственного производства. В 1997 году компания «Sanin» S.R.L. приобрела первые две единицы оборудования для производства пленки общего назначения и для нужд сельхозпроизводителей. Более того, «Sanin» освоил совершенно новое для Молдовы производство термоусадочной пленки и стала первой компанией в нашей стране, которая смогла предложить отечественным производителям современную упаковочную пленку.
В 1999 году компания начала освоение двух новых направлений – производство молочной пленки и нанесение полноцветной печати на гибкую упаковку. Следует отметить, в то время на местном рынке не было ни одной компании, занимающейся флексографской печатью. В те годы объем производства составлял около 40 тонн в месяц.
Важнейшей вехой в истории предприятия стал 2000 год, когда состоялся переезд в новое здание, в котором сегодня находится основное производство. В 2001 году, в компании «Sanin», работало 54 сотрудника, тогда же было приобретено уникальное оборудование – для печати высокого качества и несколько мелких единиц, таких как, оборудование пайки.
В 2001 году было зарегистрировано дочернее предприятие «Sanin Plus». Новое предприятие занялось производством специализированных видов пленки: пакетов и мешков. Там же было установлено оборудование для производства узкой термоусадочной пленки. Сегодня «Sanin Plus» производит более 120 тонн пленки ежемесячно.
В 2003 году компания «Sanin» к уже имеющимся направлениям добавила новое – производство самоклеящейся этикетки. Вновь были инвестированы средства в покупку нового оборудования. В этом же году «Sanin» выпустил на рынок новый вид упаковки: ламинированную пленку. Открытие цеха по переработке отходов собственного производства позволило сделать производство экологичным и безопасным.
В октябре 2010 году, в целях оптимизации ресурсов, компания начала внедрение проекта Symphony, задача которого достичь динамического регулирования уровня запасов компании. Промежуточные результаты говорят сами за себя: увеличилась надежность снабжения производства сырьем, уменьшился уровень излишек сырья на складах, увеличилась оборачиваемость запасов, и уровень определения приоритетных/неходовых товаров.


MD: Pe 25 martie 1996 Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova a înregistrat Întreprinderea mixtă moldo - israeliană «Sanin» SRL. Prima direcţie de activitate a întreprinderii a fost importul partidelor mici de folie pentru agricultură. Pe parcursul unui an, compania a reuşit să acumuleze o anumită bază de clienţi, precum şi să aprecieze posibilităţile şi perspectivele de dezvoltare a acestei pieţe.
O creştere permanentă a cererii de folie pentru sere a dat un impuls întreprinderii să deschidă producţie proprie. În anul 1997 compania «Sanin» S.R.L. a achiziţionat primele două unităţi de echipament cu scopul de a produce peliculă de uz general şi pentru necesităţile agricultorilor. Mai mult decât atât, «Sanin» a însuşit o producţie complet nouă pentru Moldova a foliei termocontractabile şi a devenit prima companie în ţara noastră care a reuşit să ofere producătorilor autohtoni o folie modernă de ambalare.
În anul 1999 compania a început valorificarea a două direcţii - producerea foliei pentru ambalarea produselor lactate şi aplicarea tiparului multicolor pe ambalaj flexibil. Trebuie să menţionăm că atunci pe piaţa locală nu activa nici o companie care ar efectua tipar flexografic. În acei ani volumul lunar de producere era de circa 40 de tone. O etapă importantă în istoria întreprinderii a fost anul 2000, când a avut loc mutarea intr-un edificiu nou, în care astăzi se află producţia de bază. În anul 2001 în cadrul companiei «Sanin», lucrau 54 de angajaţi, şi tot atunci a fost achiziţionat un echipament unic – pentru tipărire de înaltă calitate şi câteva unităţi mici de echipament pentru sudarea foliilor.
În anul 2001 a fost înregistrată filiala întreprinderii «Sanin Plus». Noua companie a început producerea tipurilor noi de folie: sacoşelor şi pungilor. Tot acolo a fost instalat un echipament pentru producerea foliei termocontractabile. Astăzi «Sanin Plus»
produce mai mult de 120 de tone de folie lunar.
În anul 2003 compania «Sanin» a adăugat la direcţiile de activitate deja existente o direcţie nouă - producerea etichetei autoadezive. Iarăşi au fost investite resurse în achiziţionarea echipamentului nou. În acelaşi an «Sanin» a introdus pe piaţă un tip nou de ambalaj: folie laminată. Deschiderea în cadrul companiei a unei secţii de prelucrare a deşeurilor provenite din producţia proprie ne-a permis să facem ca procesul de producere să fie ecologic şi inofensiv.
În octombrie 2010, pentru aş optimiza resursele, compania a început implementarea proiectului Symphony, scopul căruia a fost asigurarea unei reglări dinamice a nivelului de stoc al companiei. Rezultatele intermediare vorbesc de la sine: s-a mărit fiabilitatea aprovizionării procesului de producere cu materie primă, s-a redus nivelul surplusurilor de materie primă în depozite, s-a mărit viteza de rotaţie a stocurilor şi nivelul de determinare a mărfurilor prioritare/nesolicitate.

Allrestaurants - SANIN - Chisinau, مولدافيا Allrestaurants - SANIN - Chisinau, مولدافيا Allrestaurants - SANIN - Chisinau, مولدافيا Allrestaurants - SANIN - Chisinau, مولدافيا Allrestaurants - SANIN - Chisinau, مولدافيا

التصنيف حسب أنواع المطابخ

NEWSLETTER

البريد الإلكتروني: 

 

نــادي الـطـبـاخـيـن

شـركـات خـدمـات وتـزويـد الـمـطـاعـم

x
X